مجموعه گندم چگونه نان را به دست شما می رساند؟

گندم ابتدا با شناسایی بهترین نانوایی های محل زندگی شما و قرار دادن پیک خود در مقابل بهترین نانوایی نان را از نانوا تحویل گرفته و به صورت داغ و تازه با رعایت تمامی نکات بهداشتی به دست شما می رساند گندم این تضمین را به شما می دهد که نان تهیه شده از گندم به صورت داغ و تازه در اختیار شما قرار گیرد نان شما در باکس ویژه نان قرار داده میشود که در مسیر با برخورد به هوا و یا الودگی جلوگیری شود . 

مجموعه گندم با تهیه بهترین نان از بهترین ها در کمترین زمان نان تازه را به دست شما می رساند