تماس با ما

شما می توانید جهت رهگیری سفارش خود با شماره 09120733294 تماس حاصل نمایید

شماره پیک گندم نیز 09357473838 می باشد 

جهت سفارش برای ارگان ها و موسسات به صورت روزانه ارسال نان داغ و تازه 09120733295 تماس حاصل نمایید