درباره ما

گندم تامین کننده روزانه نان و ملزومات خوراکی مورد نیاز شهروندان کرجی استما نان را از نزدیک ترین و باکیفیت ترین نانوایی محله شما که کیفیت نانش از قبل سنجیده شده باشد تهیه میکنیم و در کوتاه ترین زمان به دست شما میرسانیمنان ها از کیفیت بالایی برخوردارند و سنتی میباشند